معاون فرهنگی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه کتاب یزد:

نمایشگاه کتاب هفته فرهنگی استان است

معاون فرهنگی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه نیازمند یک پویش و جریان سازی برای ترویج کتاب و کتابخوانی هستیم،اظهار داشت:در دولت تدبیر فعالیت های مناسب فرهنگی در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی آغاز شد.

به گزارش یزدی نیوزسید عباس صالحی درمراسم افتتاح نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد اظهارداشت:اجرای طرح پایتخت کتاب و روستاها و عشایر دوستدار کتاب،طرج جام باشگاههای کتابخوانی و جشنواره مروجان کتابخوانی از فعالیت های موثری بود که در راستای پویش فرهنگی برای کتاب و کتابخوانی آغازشده است.

وی گفت:در طرح پایتخت کتاب امسال ۱۰۰شهر ودر طرح روستاهای دوستدارکتاب۱۰۰۰روستا مشارکت نموده اند.

وی گفت:شهریزد و تعدادی از روستاهای استان یزد، امسال همچون سالهای گذشته از پیشتازان طرح پایتخت کتاب و روستاهای دوستدارکتاب بوده است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به برخی از ایده های موثر در راستای کتاب و کتاب خوانی اشاره کرد و گفت:یکی از مهترین ایده هایی که در این راستا شکل گرفت ایده ای از نخبگان یزدی برای حذف  مشمولمالیات از کتابفروشی بود.

صالحی ادامه داد که در طرح باشگاههای کتابخوانی نیز تا پایان دولت ۱۰۰شهر شرکت می کنند.وی گفت:در این طرح ابتدا ۱۶ شهرمن جمله استان یزد شرکت کرد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه در تلاش برای ارتقاء مصرف کتاب در کشور هستیم، یادآور شد: ۳۳ درصد منابع ارشاد در حوزه کتاب به استان‌ها پرداخت شده که این میزان در سال آینده به ۴۰ درصد خواهد رسید.

 

وی درادامه هدف از برپایی نمایشگاههای کتاب استانی را ارتقاء مصرف خرید کتاب عنوان کرد و افزود:نمایشگاه کتاب هفته فرهنگی استانها بشمار می رود.چرا که برنامه های مختلف و متنوعی  همچون نقد و بررسی و رونمایی کتاب در آن برگزار می شود.

معاون فرهنگی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: در نمایشگاه کتاب یزد ۵۴هزار عنوان کتاب از ناشران داخلی و ۱۴ هزار عنوان کتاب از سوی ناشران خارجی ارائه شده است.

وی سقف یارانه نمایشگاه کتاب یزد را یک میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای نمایشگاه یزد تا ۴۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده که ۳۰ درصد توسط بانک عامل و ۱۰ درصد توسط ناشران لحاظ می شود.

صالحی ادامه داد:تاپایان سال ۳۰نمایشگاه کتاب استانی درکشور برگزار شده است که این امر از تحرک و فعالیت جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه کتاب و کتابخوانی را نشان می دهد.

وی همچنین با بیان اینکه کتاب رسانه متفکر است،اظهار داشت:انسان متفکر همیشه نیازمند کتاب است.

وی به بی رقیب بودن کتاب در حوزه رسانه اشاره کرد و افزود:رسانه های دیگر به کتاب نیازمندند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  درپایان با اشاره به اینکه سال گذشته ۸۰هزار عنوان کتاب چاپ  و منتشر شده است ،تصریح کرد:طی ۱۰ماهه اول سالجاری ۶۰هزار عنوان کتاب چاپ شده است.

بخش نظردهی بسته شده است..