وضعیت آب وهوای امروز یزد

به گزارش یزدی نیوز

سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۰ کیلومتر بر ساعت
 
نم نسبی:  % ۹۱
 
دید افقی:  ۸۰۰۰متر
 
بارندگی ۲۴ ساعت گذشته:  ۲.۶ میلیمتر
 
بیشینه دما در ۲۴ ساعت گذشته:  ۱۰° c
 
کمینه دما در ۲۴ ساعت گذشته:  ۲° c
 

بخش نظردهی بسته شده است..