حکم قصاص قاتل زرگر یزدی صادر شد:

چوبه داری در انتظار قاتل جوان زرگر یزدی

رییس کل دادگستری استان یزداز صدور حکم قصاص به نفس قاتل زرگر یزدی در دادگاه کیفری دادگستری یزد خبر داد.

به گزارش یزدی نیوزرییس کل دادگستری استان یزداز صدور حکم قصاص به نفس قاتل زرگر یزدی در دادگاه کیفری دادگستری یزد خبر داد و گفت:

این پرونده به لحاظ پیگیری به حق مردم یزد خارج از نوبت رسیدگی شد، بر اساس این حکم برای شخص همراه این قاتل هم حد سرقت صادر شده است .
وی گفت:با توجه به اعتراض متهمان پرونده برای رسیدگی خارج از نوبت با پیک به دیوان عالی کشور ارسال شده و به زودی با تایید دیوان عالی کشور شاهد اجرای عدالت در استان خواهیم بود.
تابناک
 

بخش نظردهی بسته شده است..