بیانیه سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد درباره وقایع اخیر

no-thumbs

در چند روز اخیر متأسفانه شاهد هجمه های ناروا به برخی اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در پاره ای سایتها هستیم که به نقل از منابع نامشخص با هدف تضعیف مدیریت این سازمان و ایجاد اختلال در روند امور جاری انجام شده است .

به گزارش یزدی نیوزاین در حالی است که مجموعه این شایعه پراکنی ها مربوط به برداشت های متفاوت هیئت مدیره دوره گذشته این سازمان و شورای انتظامی سازمان در زمینه اختلاف یک رأی در انتخاب خزانه دار آن دوره هیئت مدیره است .

واضح و مبرهن است که نه تنها در سازمان که در هر نهاد و دستگاه دیگری هم اگر خلافی از هر کسی سربزند از طریق مراجع مربوطه رسیدگی و اقدام مقتضی صورت می گیرد و نباید به هربهانه با موجودیت یک سازمان یا آبروی افرادی که سالها خدمت کرده اند اینگونه بد اخلاقی شود .

ما براین باوریم که مهندسان عزیزی که در انتخابات اخیر ، هیئت مدیره فعلی سازمان را با رأی بسیار بالا انتخاب کرده اند هرگز این شایعه سازی ها و اخلال گریها را نخواهند بخشید و جامعه مهندسی عضو سازمان ترجیح می دهد که امور جاری این نهاد در کمال آرامش توسط منتخبین آنها که در یک هیئت مدیره نمونه و منسجم گرد آمده اند پیگیری و تصمیم گیری شود .

آنچه امروز بدخواهان سازمان نظام مهندسی ساختمان در پی آن هستند و برای به کرسی نشاندن اغراض خود بر طبل شایعه می کوبند ، نه تنها مسئله پیچیده و بغرنجی نیست بلکه در نهایت حتی مربوط به حکم ما نیست و به گرفتن توقف موقت حکم وزیر محترم راه وشهرسازی مربوط می شود .

آنان چنان انتخاب خزانه دار دوره قبلی هیئت مدیره را به یک جنجال تبدیل کرده اند که گویا فراموش کرده اند همان فرد در دوره جدید هیئت مدیره با کسب ۹ رأی از ۱۱ رأی در همین سمت مشغول خدمت است .

ما قاطعانه اعلام می کنیم که سازمان نظام مهندسی ساختمان یک حوزه کاملاً تخصصی است و باید حرفه ای بماند و هرگز به مسائل نگاه سیاسی نخواهد داشت و آنها که با خط گرفتن از بسازو بفروش ها بدنبال تسلط براین سازمان و بدست گرفتن قدرت هستند بدانند که این سازمان به دلیل رکود ساخت وساز هم اکنون با کسری بودجه مواجه است و اگر بدنبال منافع  مادی هستند راه را اشتباه آمده اند .

ما با افتخار اعلام می کنیم که با برنامه ریزی های بنیادی که توسط هیئت مدیره دوره هفتم سازمان صورت گرفته به یاری خدا کارنامه درخشانی در پیشگاه خدا و برای ارائه به مهندسان محترم خواهیم داشت و هرگز از شایعه سازیها و تهمت پراکنی ها خسته نخواهیم شد و همانگونه که در این چند روز نیز بسیاری از مهندسان در تماس های خود خواسته اند ،با تمام توان در خدمت مردم و این مجموعه تخصصی خواهیم بود .

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..