ابتکاریک کشاورز ابرکوهی

به گزارش یزدی نیوزمدیرجهادکشاورزی شهرستان ابرکوه گفت: یک کشاورز ابرکوهی با کمک بیش از هفت میلیاردریالی بلاعوض دولت از ۱۰۸هکتار سیستم آبیاری (نوین ) تحت فشار در یکی دیگراز مزارع پسته درچاه گیر بخش بهمن بهر ه برداری کرد.
مهدی غیب الهی اظهارکرد: این طرح توسط علی ناجی یکی از کشاورزان منطقه چاه گیربا هزینه ای بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال اجرا کرده است وازمیزان بیش از چهار میلیاردو۶۰۰میلیون ریال آن از تسهیلات کم بهره مند استفاده کرده است.
وی افزود: برای اجرای آبیاری تحت فشاردر هرهکتار۱۳۰میلیون ریال هزینه می شود که دولت ۵۰درصد آن را بصورت تسهیلات بانکی و ۵۰درصد آن را بصورت کمک بلاعوض پرداخت می کند.
وی همچنین ازتجهیز دوهزار و ۵۰۰ هکتار مزارع وباغات شهرستان ابرکوه تاکنون به سیستم آبیاری تحت فشار خبر داد وگفت: با اجرای آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی علاوه بر افزایش راندمان آبیاری، در مصرف آب نیز صرفه جویی شده در افزایش تولید محصولات بسیار موثر است.
غیب الهی اضافه کرد:افزایش راندمان آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب ازاهداف توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار درمزارع وباغات این شهرستان است .
مدیرجهادکشاورزی شهرستان ابرکوه ،صرفه جویی در مصرف آب تا ۶۰ الی ۷۰% نسبت به آبیاری به روش سنتی و غرقابی، جلوگیری از رویش علفهای هرز مزارع به ویژه باغات، کاهش چشمگیر هزینه های کارگری جهت آبیاری مزارع ،تغذیه بهتر و راحت تر مزرعه با کودهای شیمیایی قابل حل در آب با استفاده ار تانک کود ، مدیریت بهتر و آسانتر آبیاری مزرعه توسط کشاورز ، افزایش محصول و درآمد محصولات کشاورزی به دلیل تامین نیاز واقعی آب و مواد معدنی و آلی گیاه از مزیتهای اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار بیان کرد.
شهرستان ابرکوه باوجود بحران آبی با داشتن ۱۷هزارسطح زیرکشت محصولات مختلف کشاورزی یکی از مناطق مهم تولید محصولات کشاورزی استان یزد به شمار می رود و امرار معاش پنج هزار و ۷۰۰ خانوار کشاورز روستایی ازطریق بخش کشاورزی تامین می شود.

ایرنا

بخش نظردهی بسته شده است..