انتشار سند محکومیت چهار عضو هئیت مدیره نظام مهندسی ساختمان یزد:

آیا علی البدل ها، اعضای جدید هئیت مدیره نظام مهندسی یزد هستند؟

چهارعضو هئیت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان یزد توسط شورای انتظامی نظام مهندسی کشور به مجازات درجه سه انتظامی محکوم شده اند.

به گزارش یزدی نیوز به نقل ازتابناک یزد، این حکم توسط  بنیادی نژاد، رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور در تاریخ ۱۹ بهمن ماه به محمدرضا شاه حسینی دبیر هیات مدیره نظام مهندسی استان یزد ابلاغ گردیده است که به منزله ابلاغ نهایی است.

بر اساس این حکم افراد مذکور باید فورا پروانه اشتغال خود را به هئیت مدیره نظام مهندسی تحویل دهند و هئیت مدیره نیز باید فورا به اداره کل راه و شهرسازی ارسال کند که به نظر می رسد به دلایلی نامشخص این اتفاق هنوز نیفتاده است.
به نظر می رسد با ابلاغ این حکم، هئیت مدیره فعلی نظام مهندسی استان یزد از رسمیت افتاده و افراد علی البدل انتخاب شده توسط مجمع عمومی به عنوان اعضای جدید هئیت مدیره فعالیت را آغاز کنند.
از دیگر سو به نظر می رسد باتوجه به صدور حکم توسط شورای انتظامی در تاریخ ۱۹ بهمن، هرگونه مصاحبه و اظهارنظر توسط افراد محکوم شده به عنوان هئیت مدیره نظام مهندسی خود یک چالش حقوقی جدید داشته باشد.

بخش نظردهی بسته شده است..