شش ماه کار بدون حقوق در یزد

به گزارش یزدی نیوزکارگران یک شرکت کاشی در تفت به خبرنگار صدا و سیما گفتند شش ماه است که صاحب شرکت از پرداخت حقوق آن ها خودداری می کنند.

بخش نظردهی بسته شده است..