کاروانسرای ارجنان آغل گوسفندان شد

به گزارش یزدی نیوزاردکان گویا نوشت کاروانسرای ارجنان که از آثار تاریخی زیبای صفویه هست و در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده به علت عدم نظارت و بودجه برای بازسازی تبدیل به آغول گوسفندان شده و  در حال تخریب است.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..