مصوبات عجیب شورای شهر یزد ادامه دارد:

خودروها از مسیر پیاده رو وسط خیابان قیام عبور کنند!

خیابان تاریخی که با چند مصوبه و کلی جلسه طی چند سال گذشته پیاده راه شده بود دوباره برچینده می شود.

به گزارش یزدی نیوزدر صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد و با حضور نمایندگان بازاریان خیابان قیام و عظیمی زاده  شهرداریزد  ، موضوع طرح اجرایی خیابان قیام و مشکلاتی که برای کاسبان این خیابان ایجاد شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در نهایت و بعد از نظرات ارائه شده ، مقرر گردید در جهت همسان سازی خیابان قیام ، این خیابان به طور کامل کف سازی و به سواره رو تبدیل شود.
همچنین مقرر گردید این طرح از ۱۵ فروردین ماه ظرف مدت ۲ ماه انجام شود یزد و در حال حاضر و در جهت اهمیت مسئله کسب و کار بازاریان خیابان قیام در شب عید مقرر گردید خودروها از مسیر پیاده رو وسط خیابان جهت تردد و از مسیر اسفالت کنارهای پیاده رو جهت پارک خودرو استفاده کنند.
نصب دروبین مدار بسته در خیابان قیام ، جانمایی و احداث پارکینگ،  درختکاری و نصب ۱۰ عدد شیر آتش نشانی در خیابان قیام از دیگر مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در جلسه دویست و پنجاه هشتم برای خیابان قیام  بود.

تابناک

بخش نظردهی بسته شده است..