نمایشگاه دستاوردهای علمی و هنری دانشجویان یزدی

به گزارش یزدی نیوزدستاوردهای علمی و هنری دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای حضرت رقیه به نمایش گذاشته شد.

رئیس دانشکده فنی – حرفه ای حضرت رقیه گفت: بیش از ۲۰۰ اثر از دانشجویان در رشته های طراحی دوخت ، گرافیک ، نقاشی ،معماری و صنایع شیمیایی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است .

خامسی معرفی جایگاه دانشکده فنی و حرفه ای در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، هدایت استعدادهای تحصیلی به سمت رشته های فنی – حرفه ای ،بازاریابی ،اشتغالزایی و شناسایی استعدادهای دانشجویان را از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه اعلام کرد.

نمایشگاه تا ۱۵ اسفند ماه برای بازدید عموم در دانشکده فنی – حرفه ای حضرت رقیه بر پا است .

 

بخش نظردهی بسته شده است..