برتری زندان مرکز یزد درجشنواره کشوری طلوع

به گزارش یزدی نیوززندان مرکز یزد درجشنواره کشوری طلوع که درشیراز برگزارشد رتبه برتر را کسب کردند.

معاون اداره کل زندانهای استان یزدگفت:فعالان هنری زندان های استان یزد و همچنین صدا و سیمای زندان مرکزی در چهارمین جشنواره هنری زندان های کشوربا کسب ۲۶ جایزه اول تا سومی برای چهارمین سال متوالی عنوان برتر در سطح زندان های کشور را ازآن خود کردند.

رفیعی زاده افزود:مهرداد جباری، سعیدشهریار، مصطفی عابدی و مهدی دهقان دهج از کارکنان هنرمند اداره کل زندان های استان یزد به ترتیب ۸ ، ۴، ۳ و یک جایزه در رشته های مختلف این جشنواره به دست آوردند.

بخش نظردهی بسته شده است..