معرفی سرپرست جدید دانشگاه پیام نور رضوانشهر

به گزارش یزدی نیوزدر مراسمی با حضور دکتر عابسی رئیس دانشگاه پیام نور استان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور رضوانشهرمعرفی شد.

در این مراسم از زحمات حسین خادمی تقدیرو حیدر حسینی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور واحد رضوانشهر معرفی شد.

حیدر حسینی تا پیش از این ،ریاست دانشگاه پیام نور بافق را برعهده داشته است.

بخش نظردهی بسته شده است..