تاکید بر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی اشکذر

به گزارش یزدی نیوزمدیر جهاد کشاورزی اشکذر گفت: : بمنظور تداوم تولید و حفظ محصولات کشاورزی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی از سوی جهاد کشاوری اجرا می شود.
عباس بشارتی  افزود :اگر اراضی کشاورزی اعم از زراعی و باغی در خارج از محدوده طرحهای هادی روستایی و محدوده قانونی شهر ها و شهرک ها قرار گرفته باشد هر گونه ساخت و سازی با هر عنوانی باید با اخذ مجوز از سوی جهاد کشاورزی صورت گیرد در غیر این صورت پرونده ای برای متخلف صادر و به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی اشکذر یا آور شد: دستگاه هایی که نسبت به خدمات زیر بنایی ساخت و سازها اعم از گاز ، آب ، برق و تلفن بدون مجوز اقدام نمایند متخلف شمرده شده که در مرحله اول به مدت شش ماه تا یک سال محکوم به انفصال از خدمات دولتی و در صورت تکرار این انفصال به دائم خواهد شد.
وی افزود: چنانچه شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها بدون مجوز تغییر کاربری که توسط کمیسیون تشکیل شده درجهاد کشاورزی مجوزی را صادر نمایند به تشخیص دادگاه های صالحه ضمن ابطال مجوزبه جزای نقدی یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغی به قیمت روز زمین محکوم می گردند.

منبع: ایرنا
 

 

بخش نظردهی بسته شده است..