گروه تعاونی پیشگامان نمونه ای موفق از عمل به اقتصاد مقاومتی

مدیر عامل گروه تعاونی پیشگامان در پانزدهمین نشست ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد از پیوند اقتصاد تعاونی با اقتصاد مقاومتی در پیشبرد فعالیت های دانش بنیان و مردمی اقتصاد سخن گفت.

 به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، دکتر محمدرضا رضایی نژاد در پانزدهمین نشست ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد این مجموعه را به عنوان بزرگترین گروه تعاونی ایران در زمینه فن آوری اطلاعات، با تکیه بر توان و دانش فرهیختگان و نخبگان استان یزد که از سال ۱۳۷۵ پا به عرصه وجود گذاشته است معرفی کرد.

دکتر رضایی نژاد ادامه داد: این گروه نه تنها در زمینه فن آوری اطلاعات و IT بلکه با قدرت و تلاش هر چه بیشتر در عرصه های متعددی ورود پیدا کرده و به اعتماد بیش از ۳۹۰۰۰ سهامدار از گوشه و کنار میهن پهناور ایران اسلامی دلبسته و مفتخر است که در حال حاضر ۳۰ شرکت را تحت پوشش دارد.

مدیر عامل گروه تعاونی پیشگامان افزود: گروه تعاونی پیشگامان در راستای عمل به اقتصاد مقاومتی و گذر از دوران اقتصاد تورمی به اقتصاد بهره وری اقدام به تشکیل "اتحادیه تخصصی امور زیربنایی پیشگامان" نمود و در اولین اقدام کلیه شرکت های گروه تعاونی پیشگامان عضو اتحادیه شدند.

وی ادامه داد: واحدهایی از جمله منابع انسانی، حراست، حقوقی و روابط عمومی در راستای انسجام و یکپارچگی فعالیت های اتحادیه تخصصی امور زیربنایی پیشگامان تشکیل گردیده است.

دکتر رضایی نژاد بهره مندی از نخبگان، فناوری ها و تکنولوژی های نوین، مدیریت مصرف و ارتقای سهم بخش خصوصی در اقتصاد را از عوامل مهم در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: گروه تعاونی پیشگامان در این جهت با تغییر و تدوین استراتژی های خود در راستای اقتصاد مقاومتی و تغییر وضعیت از اقتصاد تورمی به بهره وری برنامه ها و سیاست هایی را طی ۲ سال گذشته مشخص و اجرا نموده است.

وی اظهار کرد: این موارد ۲ بعد داخلی در سطح اتحادیه و شرکت های تابعه و سطح کلان جامعه و دولت را در برداشته است.

مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان افزود: برخی از این موارد از جمله افزایش سطح اشتغال و بهره گیری از افراد نخبه، مدیریت تکنولوژی، برقراری ارتباطات ویژه اقتصادی و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در پروژه بندر خشک می باشد.

افزایش سطح صادرات، تولید مبتنی بر تفکر، مردمی سازی اقتصاد، توجه به مسئولیت های اجتماعی و هدایت سرمایه های خرد و نقدینگی در اختیار مردم به سمت پروژه های ملی و زیر ساختی کشور از دیگر موارد مطرح شده در این زمینه بود.

دکتر رضایی نژاد با اشاره به سیاست ها و برنامه هایی با نمود مسائل داخلی این مجموعه به عنوان راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: تغییر وضعیت ساختار کلان از هلدینگ به سمت اتحادیه، تشکیل کمیته های تخصصی در بخش های مختلف و تدوین سند استراتژی برای ایجاد ساختارهای منظم و کاهش تلفات و استفاده از حداکثر منابع از جمله اقدامات این گروه تعاونی می باشد.

مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان در ارائه گزارش فعالیت های این مجموعه بر تحلیل شرایط امروز جامعه از نظر اقتصاد دانان تاکیدکرد و گفت: با اعتماد سازی و استفاده موثر از نخبگان کشور به عنوان سهامداران عضو تعاونی و استفاده از پول خرد مردم به عنوان سهامداران غیر عضو به نرخ آیند و عودت ماهیانه اختلاف با قیمت روز به سهامدار و از سوی دیگر تضمین نرخ آینده توسط سهامداران عضو بدین صورت که در مدت ۳۰ ماه سهامدار غیر عضو حق فروش سهام ندارد می توان حداقل در این مدت پول های خرد را کنترل و به وضعیت مطلوب رساند.

دکتر رضایی نژاد این روش را برای تبدیل دو بمب در آستانه انفجار بیکاری و حجم بالای نقدینگی در شرایط کنونی کشور موثر دانست.

اقتصاد مقاومتی بر پایه تولید، مدیریت مصرف و صادرات شکل گرفته است به این معنی که تمام زمینه های اتکا به خودمان را در کشور تقویت کنیم و با توجه به اینکه  ویژگی های ذکر شده در اقتصاد تعاونی قابلیت بارور شدن دارند اهتمام بیش از پیش به بخش تعاون نه تنها باعث اعتلای این بخش بلکه تحرک بخشی به تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

گروه تعاونی پیشگامان به عنوان نمونه موفق از مدل اقتصاد مقاومتی نشانگر این موضوع است و در عمل موفقیت مدل تعاونی را با اعتمادسازی و حضور مردم در عرصه فعالیت های اقتصادی نشان می دهد.

مهندس میرمحمدی استاندار یزد نیز در این نشست گفت: نسبت به موفقیت بخش تعاون در دنیا، کشور ما هنوز به سهم قابل توجه ای از اقتصاد در این زمینه دست پیدا نکرده است اما فعالیت موفق گروه تعاونی پیشگامان، نشانگر امکان رشد و کار اثربخش اقتصاد تعاونی در کشور است.


استاندار یزدافزود: قابلیت مهم تعاون این است که سرمایه های اندک مردم را گردآوری و با تبدیل آن به سرمایه های بزرگ، نقش های کلانی را ایفا می کند که در یزد نیز این امر با موفقیت های موثر بخش تعاون، اجرایی شده است.

بخش نظردهی بسته شده است..