طی حکمی از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد:

انتصابات جدید در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد طی حکمی قائم مقام مدیرکل و همچنین سرپرست معاونت اداری و مالی این اداره کل را منصوب کرد.

به گزارش یزدی نیوزعلی غیاثی ندوشن در این احکام،محمد رضا دهبیدی پوررا بعنوان قائم مقام مدیرکل و محمدرضا شریفی فردرا نیز بعنوان سرپرست معاونت اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد منصوب کرد.

دهبیدی پور پیش از این نیز معاون اداری و مالی و محمد رضا شریفی فرد مدیریت مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر یزد را برعهده داشت.

همچنین هفته گذشته نیز احمدرضا قدیریان از فعالان حوزه فرهنگی استان نیز بعنوان سرپرست جدید مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر یزد منصوب شده بود.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..