حادثه ای تلخ:

روبرو شدن قاتلان با پدر داغدارطلافروش یزدی

روبرو شدن قاتلان با پدر داغدارطلافروش یزدی که با چشمان پر از اشک می پرسد: چرا پسرم را کشدید؟

به گزارش یزدی نیوز توفان یزد نوشت:روبرو  شدن قاتلان با پدر داغداری که با چشمان پر از اشک  می پرسد: چرا پسرم را کشدید؟  یکی از تلخترین صحنه هایی هست که بغض هر شنونده و بیننده ای را خواهد شکست،،،،
شهری در انتظار دادگاه و محاکمه و اعدام  قاتلان  می باشد، و اما با به بالای دار رفتن و  مرگ قاتلان، مقتول زنده و اندکی از داغ پدر و مادر و خواهران داغ دار کم خواهد شد؟
چه باید کرد که دیگر چنین حادثه هایی تکرار نگردد؟

بخش نظردهی بسته شده است..