تاخیر مکرر پروازهای یزدادامه دارد:

مسافران از هواپیما پیاده نشدند/روزهای ناخوش هواپیمایی یزد

پرواز شب گذشته شرکت هواپیمایی آسمان از تهران به یزد که قرار بود ساعت 18 از مهرآباد انجام شود با تاخیر چند ساعته ساعت 21:50 دقیقه پرواز کرد.

به گزارش یزدی نیوزهمین مسئله موجب ناراحتی و اعتراض شدید مسافران یزدی پرواز مواجه شد چرا که پروازهای مقصد یزد همیشه با تاخیر فراوان وبدون کوچکیترین توضیح و عذرخواهی مسئولان همراه است.
بعد از رسیدن هوایپما به فرودگاه صدوقی یزد، تعدادی از مسافران از جمله زنان و کودکان خردسال و سالخوردگان از هواپیما پیاده شدند ولی جمعی از مسافران در اعتراض به تاخیرهای مکرر از پیاده شدن خودداری کردند. این رفتار اعتراضی با حضور برخی مسئولان و قول برای بررسی و رفع مشکلات پایان یافت.
گفتنی است تاخیرهای مکرر هوایپماهای شرکت های مختلف موجب رنجش و آزرده خاطری مردم استان یزد شده است.

تابناک

بخش نظردهی بسته شده است..