تقویت رشته علوم‌ انسانی در دست پیگیری

به گزارش یزدی نیوزدبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه استراتژی وزارتخانه تقویت مدارس و رشته علوم انسانی است اظهار کرد: تلاش می‌کنیم زمینه‌های لازم را فراهم کنیم تا دانش‌آموزان با استعدادهای برتر به سمت این رشته بیایند.

مهدی نوید ادهم، درباره زمینه‌های تحقق یکی از بندهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر «گسترش و تقویت مدارس و مجموعه‌های آموزشی و تربیتی خاص علوم انسانی در سراسر کشور» اظهار کرد: توسعه مدارس ویژه علوم انسانی دستور سند تحول بوده و هست اما نحوه بیان و انعکاس تصمیم آموزش و پرورش شهر تهران در رسانه‌ها در سال گذشته کژتابی داشت و بیان شد تقویت مدارس فرهنگ مدنظر است.

او افزود: از آنجا که مدارس فرهنگ مدارس غیرانتفاعی وابسته به فردی خاص است، شائبه ایجاد شد که قصد توسعه مدارس آن شخص مدنظر است در حالی که این‌گونه نبود.
ارمان

بخش نظردهی بسته شده است..