مرتضوی: از بالاترین مراجع، دستور کتبی دارم

به گزارش یزدی نیوزپالیزدار در پایان آخرین جلسه رسیدگی به پرونده تخلف در سازمان تامین اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران عنوان کرد: مرتضوی در جلسات ابتدایی دادسرا به مدت زیادی عنوان می‌کرد که از بالاترین مراجع نظام دستور کتبی دارم و در مورد هر اقدامی که کردم ابایی از برخورد هیچ کس ندارم ولی امروز در جلسه دادگاه مثل اسفند بالا و پایین می‌پرید. احساس کردم که مرتضوی دروغ می‌گفت و ایشان اگر آن پشتوانه را داشت آنقدر بالا و پایین نمی‌پرید و به هر ترتیب پشتوانه‌هایی که فکر می‌کرد مورد حمایتش قرار می‌دهند قطعا از پشت سرش برداشته شده است. ایشان در جلسه به قاضی می‌گفت با این موضع‌گیری که از شما دیدم رأی صادر شده است و دیگر من محکومم و متهم نیستم و خود این را از برخوردی که قاضی با وی داشت اذعان کرد و خیلی خوشحالم.

 
ایلنا

بخش نظردهی بسته شده است..