پیش‌ بینی از آرایش اصولگرایان در انتخابات ۹۶

به گزارش یزدی نیوز،امیر محبیان، فعال سیاسی اصولگرا گفت: با شناختی مبتنی‌بر روانشناختی که از شخصیت احمدی‌نژاد دارم او به هیچ‌وجه پل گذر برای هیچ کس به‌سوی قدرت نخواهد شد و کاتالیزور هیچ معادله‌ای نخواهد شد.


 او همچنین گفت: ازلحاظ نگرش و رویکرد طبعا جلیلی به احمدی‌نژاد نزدیک‌تر است و قالیباف در برابر نگرش هواداران احمدی‌نژاد قرار دارد، اما تکرار می‌کنم احمدی‌نژاد بر حسب اختیار حمایت هوادارانش را برای به قدرت رسیدن هر کسی جز خودش قرض نمی‌دهد، ولو جلیلی باشد مگر آنکه جلیلی قول دهد که پیشاپیش معاون اولی و تمامی اختیارات خود را جز نام ریاست‌جمهوری به احمدی‌نژاد واگذارد که در آن صورت هم شک دارم احمدی‌نژاد جز به ثمره‌هاشمی یا مشایی چنین اعتمادی داشته باشد.
خبرانلاین

بخش نظردهی بسته شده است..