دیدار مدیران كل پست و ثبت اسناد و املاك استان

آقاجانی مدیرکل پست استان یزد با حضور در دفتر اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ، با وی دیدار و به گفتگو پرداخت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پست استان یزد، مدیران دو مجموعه در این دیدار  به بررسی عملکرد خدمت دوجانبه ادارات پست و ثبت اسناد و املاک پرداختند و راه های ارتقاء کمی و کیفی خدمات و رضایت بیش از پیش مردم را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

لازم به ذکر است مدیر کل پست استان هم زمان با حضور در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان از بخشهای مختلف در این اداره کل نیز بازدید نمود.

بخش نظردهی بسته شده است..