سرانه فضای سبز به ازای هر شهروند یزدی ۱۶.۵ متر مربع

به گزارش یزدی نیوزمدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری یزد گفت: سرانه کل فضای سبز در استان ۱۶.۵ مترمربع برای هر نفر است که میزان استاندارد آن ۲۰ مترمربع است و باید به ازای هر نفر یزدی سه و نیم مترمربع فضای سبز افزایش یابد.

سیدرضا خادمی در نشست با مسئولان فضای سبز شهرداری های استان افزود: هم اکنون ۴۱۵ هکتار پارک درون شهری و هزار و ۴۷۲ هکتار فضای سبز در شهرها وجود دارد.
وی ادامه داد: سرانه پارک ها در استان به طور میانگین برای هر نفر ۴.۷ مترمربع و میزان استاندارد آن ۶.۵ مترمربع است که یزد برای رسیدن به میزان استاندارد به افزایش ۱.۸ مترمربع فضای سبز در پارک های درون شهری نیازمند است.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل ونقل و ترافیک استانداری یزد دربارۀ میزان کمبود پارک و فضای سبز در استان گفت: استان به میزان ۱۵۲.۷ هکتار دچار کمبود پارک های درون شهری است و از نظر سرانۀ کلی شامل فضای سبز و پارک درون شهری نیز ۴۴۱.۴ مترمربع کمبود داریم.
خادمی با توجه به اهمیت فضای سبز در پارک ها گفت: فضای پارک ها نقش مهمی در ابعاد تفریحی، بهداشتی، ارتباطی و آموزشی جامعه دارند و از دیگر کارکردهای پارک می توان به نقش آن در درآمدزایی و تعامل اجتماعی تأکید کرد از این رو لازم است به نقش پارک ها برای رفع نیازهای محلی توجه کرد.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل ونقل و ترافیک استانداری یزد با بیان اینکه پارک ها بخشی از سیمای شهری هستند گفت: ویترین شهری در استان به خوبی شکل نگرفته است و می توان با ارتقای کمی و کیفی فضای سبز به شکل گیری ویترین شهری پارک ها نیز کمک کرد.
خادمی افزود: لازم است با شناسایی و کشت گیاهان کم آب خواه در استان و توجه به بحران آب به جداسازی آب شرب از غیر شرب توجه کرد که این کار نیازمند تلاش شهرداری ها برای جذب اعتبار در این بخش است.
وی دربارۀ ارتقای کیفی پارک های درون شهری و فضای سبز استان از مسئولان فضای سبز شهرستان ها خواست با شناسایی و کشت گونه های گیاهی کم آب خواه در فضای سبز، نگه داری از درختان کهنسال در شهرستان ها، آراسته کردن ورودی شهرها و پارک ها به ویژه پارک هایی که در مسیر گردشگری هستند و پاکیزگی سرویس های بهداشتی پارک ها برای ارتقای فضای سبز که یکی از شاخص های مهم توسعۀ شهری است تلاش کنند.
در این نشست ارزیابی فضای سبز شهرستان ها در سال زراعی ۹۳،۹۴ و چگونگی فرم های ارزیابی سال ۹۵ تشریح شد.
همچنین دربارۀ تشکیل کمیسیون ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز توضیحاتی ارائه شد و در پایان نیز از سه شهرداری حمیدیا، یزد و تفت که در سال زراعی ۹۳،۹۴ از نظر کمیت فضای سبز اقدامات درخور توجهی انجام داده اند تقدیر شد.
منبع: ایرنا

بخش نظردهی بسته شده است..