بهمراه گزارش تصویری:

پدیده مقارنه در یزد

قرار گرفتن دو جسم آسمانی نسبت به زمین به گونه‌ای که به نظر می‌رسد در آسمان کنار هم باشند را مُقارنه یا همدمی می‌گویند.

به گزارش یزدی نیوزدر روزهای گذشته مقارنه زیبای مشتری و زهره که به نزدیکترین فاصله ظاهری میرسند با جدایی حداقل نیم درجه و از لحظه غروب خورشید این پدیده در افق غربی در یزد قابل مشاهده بود و پس از تاریک شدن هوا شاهد همنشینی سیاره مریخ با ستاره قلب العقرب و سیاره زحل که در سمت جنوب آسمان زیبای یزد و در شهرستان ندوشن قابل رویت بود.

بخش نظردهی بسته شده است..