دهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی در استان یزد برگزار شد

دهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی استان یزد همزمان با سراسر کشور با رقابت یکهزار و ۵۱۵ داوطلب در جهاددانشگاهی یزد برگزار شد.

در این آزمون که در دو حوزه جهاد دانشگاهی یزد و دانشگاه علم و هنر برگزار شد، در مجموع یک هزار و ۵۱۵ نفر ثبت نام کرده بودند که از این میان ۱۱۵ نفر بعد از قبولی در آزمون و فرآیند مصاحبه، جذب دستگاه‌های مورد نظر خواهند شد.

دستگاه‌های اجرایی شرکت کننده در دهمین آزمون مشترک فراگیر در استان یزد شامل اداره کل امور مالیاتی، پزشکی قانونی، پست بانک، مرکزتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اداره کل ثبت اسناد و املاک، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل راه و شهرسازی هستند.

در این آزمون بیشترین سهمیه استخدامی به اداره کل امور مالیاتی با ۷۷ نفر، مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با ۱۱ نفر و اداره کل راه و شهرسازی با ۹ نفر تعلق دارد.

یادآور می‌شود؛‌ شش نفر از پذیرفته شدگان در این آزمون نیز در قالب سهمیه سه درصد معلولان استخدام خواهند شد.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..