گرامیداشت هفته دولت؛ گزارش عملکرد دولت یازدهم در یزد(1)

اولویت‌های کاری تیم دولت یازدهم در یزد چه هست؟

با هدف اطلاع رسانی از عملکرد دولت یازدهم در استان یزد همزمان با گرامیدشات هفته دولت روزانه گزارشی از عملکرد دولت ارائه می شود. نخست رویکردها و اولویت های دولت در استان یزد ارائه می گردد.

به گزارش یزدی نیوز  تعیین اولویت های توسعه و پیشرفت استان یزد در وحله اول مستلزم شناخت وضع موجود، برای برنامه ریزی و تغییر و تحولات ضروری جهت نیل به وضع مطلوب است. 

در این راستا در ابتدای پذیرش مسئولیت خطیر استانداری یزد سعی و تلاش زیادی برای شناخت وضع موجود بعمل آمد. جلسات متعددی با مسئولین دستگاههای مختلف و دست اندرکاران امور مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، امنیتی و قضایی و بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد برگزار و از گزارشات و نقطه نظرات آنها استفاده گردید. علاوه بر آن اسناد توسعه استان که بالغ بر هشتاد جلد تهیه شده بود مورد مطالعه واقع و اگر چه در این اسناد، توصیه و نتیجه گیری قابل ملاحظه ای مشاهده نگردید لیکن اطلاعاتی در زمینه های مختلف حاصل گردید که برای اولویت بندی امور کمک نمود. 
با اطلاعات مکسوبه اولویت¬های مهم استان به شرح زیر مشخص گردید:
الف- تامین آب شرب و مدیریت مصرف آب کشاورزی 
ب- بهره‌برداری علمی از معادن و توسعه صنایع هایتک و کم آبخواه 
ج- توسعه گردشگری
د- توسعه فرهنگ و هنر 
هـ- توسعه کیفی مراکز علمی و پارکهای علم و فناورزی
و- بهداشت و درمان 
ز- منابع طبیعی و محیط زیست 
ح- انرژی بویژه انرژی خورشیدی 
با مشخص کردن اولویت های استان از طریق تبیین و تشریح این اولویت ها درشورای اداری وشورای برنامه ریزی و سایر نشست ها توجه مسئولین دستگاههای مختلف به هر یک از این اولویت¬ها معطوف و از نظرات آنها در تکمیل محورهای اولویت دار استفاده گردید و موجب تعامل و هماهنگی آنها در اجرا شد لذا گزارش اجمالی اقدامات انجام شده در مطالب بعدی ارائه میشود.
 
ارائه شده توسط روابط عمومی استانداری یزد

بخش نظردهی بسته شده است..