برداشت انگورازباغات استان یزد

به گزارش یزدی نیوزکشاورزان یزدی این روزها مشغول برداشت انگور از باغات خود هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد  گفت:برداشت انگور از سطح یک هزارو ۸۰۰هکتار از تاکستانهای استان یزد در حال انجام است وامسال پیش بینی میشودبیش از ۳۶ هزار تن محصول انگور از تاکستانهای استان یزد برداشت شود.
سجادی پوربا اشاره به اینکه حدود هفتاد درصد انگور تولیدی استان یزد در بخش مروست تولید میشود افزود:در این بخش بیست کارگاه فرآوری انگور و تولید کشمش وجد دارد.
وی گفت: متوسط برداشت انگور استان یزد ونوزده  و نه دهم تن در هکتار است که این میزان در بخش مروست به حدود بیست وپنج تا سی تن در هکتارمی رسد.
 خلیلی ،ریش بابا ،عسکری و سیاه از جمله ارقام انگور تولیدی استان یزد هستند.

بخش نظردهی بسته شده است..