اعزام اولین گروه زائران یزدی به سرزمین وحی با ۱.۵ ساعت تاخیر

اولین گروه از زائران یزدی به سرزمین وحی برای انجام مناسک حج امسال  در فرودگاه شهید صدوقی این استان انجام شد.

اولین پرواز حج امسال یزد برای انتقال ۲۵۷ زائر استان از فرودگاه شهید صدوقی یزد به سوی مدینه که قرار بود ساعت ۱۰:۳۰روز سوم خردادماه انجام شود با حدود ۱.۵ ساعت تاخیر صورت گرفت.

امسال سه هزار و ۷۵ زائر یزدی در قالب ۲۰ کاروان از امروز لغایت هفتم خردادماه در قالب ۱۴ پرواز جهت انجام مناسک حج به مدینه النبی اعزام خواهند شد.

۱۷۰۴ نفر از زوار یزدی زن و ۱۵۲۷ نفر از آنها مرد هستند که جوانترین آنها ۱۳ ساله و مسن‌ترینشان نیز ۸۸ ساله است. تعداد ۸۰ نفر نیز به عنوان عوامل این کاروان‌های زیارتی را همراهی می‌کنند.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..