مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یزد تشریح کرد؛

سهم استان یزد در خودکفایی تولید کودهای کشاورزی مورد نیاز کشور

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد با بیان این که در سال جدید ۹۰ درصد کودهای کشاورزی در داخل کشور تولید می‌شود، سهم استان یزد در این خودکفایی را تشریح کرد.

«محمدحسن زارعیان» در این رابطه تصریح کرد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش تورم و رشد تولید در سال جدید و بر اساس آمار و ارقام موجود، ۹۰ درصد میزان کودهای کشاورزی در داخل کشور تولید می‌شود.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی، تا سه سال آینده ۱۰۰ درصد نیاز کشور به کودهای کشاورزی از طریق تولید داخل تامین خواهد شد.

زارعیان ادامه داد: بر همین اساس استان یزد به عنوان بخشی از این فرآیند تاکنون درصدی از کودهای سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم، فسفاته ۱۳ درصد و سولفات آمونیوم گرانوله کشور را تامین کرده است؛ به طوری که طی یک سال گذشته ۴۱ هزار تن از کود سوپرفسفات تریپل مورد نیاز کشور توسط یکی از شرکت‌های تولیدی در استان یزد تولید و توزیع شده و میزان سه هزار تن دیگر نیز تا پایان مرداد ماه سال جاری تولید و توزیع خواهد شد که به این ترتیب ۹۳ درصد از قرارداد شرکت مذکور تاکنون محقق شده است.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از شرکت‌های تولیدی استان که تولید کننده فسفاته ۱۳ درصد است نیز ۳۵ هزار تن از کود مذکور را مطابق قرارداد تا پایان سال جاری تولید و توزیع خواهد کرد ولی تاکنون نیز ۷۹ درصد به میزان ۲۷ هزار و ۶۰۰ تن از تعهد خود را تولید و توزیع کرده است.

به گزارش یزدی نیوزو به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاتورزی استان یزد، زارعیان همچنین اظهار کرد: شرکت تولیدکننده سولفات پتاسیم پودری در استان یزد نیز طی سال گذشته تاکنون دو هزار و ۵۰۰ تن از نیاز کشور به سولفات پتاسیم را تامین کرده و تا پایان تعهد خود تا پایان تیرماه امسال، یک هزار تن دیگر از کود مذکور را تولید خواهد کرد به طوری که تاکنون ۷۱ درصد از قرارداد خود با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را تولید و توزیع کرده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در پایان نیز اضافه کرد: استان یزد تا پایان سال جاری چهار هزار تن از نیاز کشور به سولفات آمونیوم گرانوله را هم تامین خواهد که در حال تولید و توزیع محموله‌های این کود به سراسر کشور است.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..