یارانه نقدی امشب در حساب سرپرستان خانوار

به گزارش یزدی نیوزشصت و پنجمن مرحله یارانه نقدی ساعت ۱۲ بامداد رو سه‌شنبه (۲۶ مرداد ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
 
به گزارش روز نو؛ مبلغ یارانه این ماه مطابق هرماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر یک از اعضای خانوار خواهد بود که ساعت ۱۲ بامداد روز سه شنبه (۲۶ مرداد ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
 
این در حالی‌ است که در ماه گذشته ۲۰۰ هزار نفر از لیست دریافت یارانه حذف شدند که به گفته معاون وزیر کار، نیمی از این افراد فاقد کارت ملی و نیمی دیگر از قضات، نمایندگان مجلس و… بوده‌اند.
 
حال باید منتظر ماند و دید که در مرحله جدید از یارانه چه کسانی از لیست دریافت یارانه حذف خواهند شد؛ این در حالی است که دولت هیچ خبری مبنی بر حذف سری جدیدی از خانوارها از لیست یارانه‌ها نداده است

میزان

بخش نظردهی بسته شده است..