احمدی نژاد برای چه کسی کار می کند؟

به گزارش یزدی نیوزاحمدی نژاد که خوب می داند دیگر جایی در میان افکار عمومی جامعه ندارد با حضور و خودنمایی درتلاش است یک رزمایش سیاسی برای رقبای و مخالفانش به راه بیندازد.

سیر تکاملی حضور اجتماعی احمدی نژاد بعد از اینکه مردم او و تفکرش  را در انتخابات ۹۲ کنار زدند، شروع شد.روزهای اول در خانه نشسته بود و کم کم با مردم حاضر در میدان ۷۲ گپ و گفت داشت.بعد از اندکی در پارکینگ جنت آباد با بهانه تبیین اندیشه های حضرت امام(ره)شروع به سخن گفتن از جایگاه انسان ها می کرد. بعد از رانده شدن وی از جنت آباد بود که احمدی نژاد با عزم جدی تری وارد بازی شد.بازی که نه تنها اصولگرایان بلکه برخی از اصلاح طلبان را نیز به زمین او کشاند.البته اینکه جریان های سیاسی احمدی نژاد را زیر نظر می گرفتند، اقدامی مناسب بود ولی برخی شروع به تکاپوهای بی فایده ای کردند و این سبب تشدید فعالیت های وی شد.
 
احمدی نژاد و سخن گفتن از شیطان!
 
نزدیک انتخابات مجلس دهم، رئیس دو دولت سابق شروع به ایران گردی کرد.شهرهایی که بیشتر مردم آن از قشرهای ضعیف جامعه بودند. محور سخنان احمدی نژاد شیطان بود. به گونه ای که یا از تلاش شیطان برای زیر سوال بردن بنده های خوب خدا سخن می گفت یا قصد داشت شیطان را برای مردم معرفی کند. دریغ از اینکه یک بار در مورد اقدامات دولتش سخن بگوید.
 
اما بعد از اینکه تفکر احمدی نژادی بازهم در آن کارزار شکست خورد، شمشیر را از رو بستند و شروع به انتقاد از دولت مستقر کردند.اقدامی که شاید برای احمدی نژاد و یارانش تازگی نداشت ولی صدای اعتراض کسانی که مدت ها بود این وضعیت را فراموش کرده بودند،بلند کرد.
 
چرا بازگشت احمدی نژاد منتفی است؟!
 
در همین راستا همانگونه که باید فعالیت های این فرد را زیر نظر داشت از سویی نیز نباید شخص احمدی نژاد را برای بازگشت به فضای سیاست و اجرایی جدی گرفت .حضور روشن و خاموش احمدی نژاد در بازی های سیاسی ایران چند دلیل دارد که بدون شک هیچکدام به بازگشت وی به دنیای سیاست ارتباطی ندارد.
 
در وهله اول احمدی نژاد برای ماندن در اذهان و فرار از مرگ سیاسی دست به هر اقدامی می زند،از نامه به اوباما و حضوردر مراسم های مختلف سخنرانی تا حمله به دولت. این موضوع بدون شک برای همه سیاستمداران ایجاد می شود ولی از آنجایی که احمدی نژاد جایگاهی در میان بدنه اجتماعی ایران نداشت، شدت این موضوع افزایش یافته است.
 
از سوی دیگر احمدی نژاد که خوب می داند دیگر جایی در میان افکار عمومی جامعه ندارد با حضور و خودنمایی درتلاش است یک رزمایش سیاسی برای رقبای و مخالفانش به راه بیندازد.او قصد دارد به طرف مقابل بفهماند که من اگر بیایم، هنوز نیز هستند کسانی که طرفدار سخنان من باشند و این موضوع در ذهن احمدی نژاد و تیمی که او را فرمان می دهد، هشداری برای رقبا محسوب می شد.
 
زخمی سه ساله از روحانی ویارانش
 
نکته بعدی که از تقلای احمدی نژاد به ذهن می رسد، جبران شکست های سنگین و تلافی روشنگری های دولت روحانی است.او که در سه سال روی کار بودن دولت یازدهم ضربات فراوانی از روحانی خورده است، با هر ترفندی سعی دارد تا در این بازه منتهی به انتخابات جبران کند و زهر خودرا به رئیس جمهور بریزد.بدون شک حضور او در عرصه سیاسی و سخنرانی های مداوم وی سبب ایجاد شائبه هایی در اذهان دولتمردان می شود که این موضوع تا حدودی نیز می تواند در رای روحانی تاثیرگذار باشد.
 
ولی اصل ماجر اینجاست که احمدی نژاد توانایی حضورمجدد در عرصه سیاست کلان کشور را ندارد و از همه مهم تر اینکه جامعه وی را پس خواهد زد.
 
او مانند رجزخوانان نمایش وارد گود شده است تا گلو برای کسانی دیگر پاره کند.کسانی که بدون شک باید زیر پرچم مشایی بایستند و به طور حتم از جماعت اصولگرا نخواهند بود. دو انتخابات گذشته نشان داد که نه تنها می توان دست احمدی نژاد و طرفدارانش را از قدرت کوتاه کرد بلکه می توان ازمیان یاران قدیم او برای جناح خود یارکشی کرد و آنها را به راحتی زمین زد.البته نباید رای او و طرفدارانش را نادیده گرفت ولی هزینه احمدی نژاد را باید تا جایی که می شود پایین آورد.امروز احمدی نژاد قرار است برای برخی در انتخابات دوازدهم، ایفای نقش کند غافل از اینکه تفکر او دیگر مقطوع النسل شده است.

نامه نیوز

بخش نظردهی بسته شده است..