مردی خود را مقابل شورای شهر آتش زد

به گزارش یزدی نیوزیک شهروند تهرانی در مقابل شورای شهر تهران دست به خودسوزی زد.

صبح امروز در جریان جلسه غیرعلنی شورای شهر تهران یکی از شهروندان تهرانی دست به خودسوزی زد. هنوز از دلیل این اقدام وی اطلاعی در دست نیست.

 

منبع: مهر

بخش نظردهی بسته شده است..