صدور قریب به ۴ هزار پروانه فعالیت برای کشاورزان و دامداران در یزد

مدیر تعاون روستایی استان یزد گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از سه هزار و ۷۰۰ پروانه فعالیت برای کشاورزان و دامداران استان صادر شده است.

به گزارش یزدی نیوز سید حسین دشتی در راستای بیان عملکرد تعاون روستایی استان یزد در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با عضویت بیش از سه هزار و ۶۰۰ نفر از بهره برداران بخش کشاورزی استان یزد در نظام صنفی، بیش از سه هزار و ۷۰۰ پروانه فعالیت برای افراد متقاضی واجد الشرایط صادر شده است.

مدیر کل تعاون روستایی استان با بیان اینکه دو هزار پروانه فعالیت نیز تمدید شده است، افزود: با استقرار ساختار جدید نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی و پیرو احصای لیست اعضای نظام صنفی دارای پروانه فعالیت معتبر در رشته های هفتگانه تخصصی در ۱۲ شهرستان تابعه، پیش بینی می شود ۱۴ اتحادیه تخصصی صنفی کشاورزی و هفت اتاق اصناف کشاورزی در استان یزد تشکیل شود.

دشتی خاطرنشان کرد: در راستای توانمندسازی اعضاء نظام صنفی کشاورزی ۲۸۰ نفر روز آموزش در قالب کارگاه های آموزشی تخصصی ویژه بهره برداران عضو نظام صنفی کارهای کشاورزی استان یزد برگزار شده است.

وی یادآور شد: تا پایان سال ۱۴۰۱ با عضویت قریب ۲۷ هزار نفر از بهره برداران بخش کشاورزی استان یزد در نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، ۳۵ درصد از بهره برداران به عضویت نظام صنفی درآمده اند و قریب ۳۶ هزار پروانه فعالیت جهت بهره برداران بخش کشاورزی استان یزد صادر شده است.

منبع:خبرگزاری فارس

بخش نظردهی بسته شده است..