شرط برگزاری اردوهای مختلط در دانشگاه ها

به گزارش یزدی نیوزرییس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بازنگری آیین‌نامه اردوهای دانشجویی اظهار کرد: طبق تغییرات صورت گرفته قرار شد هیچ اردوی مختلطی در دانشگاه‌ها اعم از اردوی علمی و یا غیرعلمی مگر در موارد خاص و با تائید مرجعی که در دانشگاه تعیین شده، برگزار نشود.

دکتر مخبر دزفولی در گفت‌وگویی با بیان اینکه برخی از اردوهای دانشجویی که بعضا علمی و یا غیرعلمی هستند، به صورت مختلط برگزار می‌شوند، اظهار کرد: اردوهایی که به صورت مختلط برگزار می‌شوند، طبق مجوزهای وزارت علوم و وزارت بهداشت نبوده است و بعضا با عناوین اردوهای دانشگاهی برگزار می‌شوند، در صورتی که عناصری خارج از دانشگاه این اردوها را تدارک می‌بینند و ضوابط و معیارهای مورد نظر دانشگاه‌ها در این اردوها رعایت نمی‌شود.

وی افزود: این ناهنجاری‌ها که البته تعداد آنها محدود است، به روند پیشرفت علمی کشور آسیب می‌رساند. به همین دلیل آیین‌نامه برگزاری اردوهای دانشجویی که قبلا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، باید مورد بازنگری قرار بگیرد و در این راستا وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی پیش‌نویس‌هایی را بر اساس کارشناسی‌های انجام شده ارائه کردند.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جلسه اخیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها اظهار کرد: این مساله  در جلسه اخیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها مطرح شد و طبق تغییرات صورت گرفته، قرار شد تا حد امکان هیچ اردوی مختلطی اعم از اردوی علمی و یا غیرعلمی مگر در موارد خاص و با تائید مرجعی که در دانشگاه تعیین شده، برگزار نشود.

ایسنا

بخش نظردهی بسته شده است..