صنایع کوچک ۹۰ درصد صنایع یزد را تشکیل می‌دهند

 

به گزارش یزدی نیوزرئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به اینکه صنایع کوچک، ۹۰ درصد صنایع استان یزد را تشکیل می‌دهند، گفت: ۴۹ درصد اشتغال استان یزد مربوط به بخش صنعت است.

سیدعلی‌اکبر کلانتر در بیست و یکمین سالروز صنعت و معدن استان یزد اظهار داشت: استان یزد حدود یک و چهار دهم درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه مردم یزد به دلیل موقعیت جغرافیایی این استان، به سمت تولید و صنعت رفته اند، گفت: در حال حاضر هم ۴۹ درصد اشتغال استان یزد توسط بخش صنعت تامین می‌شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان این مطلب که هر اشتغال صنعتی یک اشتغال جانبی به همراه دارد، گفت: به همین دلیل صنعت برای اشتغال استان یزد موضوع بسیار مهمی است.

کلانتر در ارتباط با بهره‌وری اقتصادی یزد تصریح کرد: استان یزد به لحاظ بهره‌وری اقتصادی، بعد از تهران بالاترین رتبه را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

وی گفت: در بخش صنایع کوچک که تقریبا ۹۰ درصد صنایع استان را تشکیل می‌دهند، به ازای هر شغل ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد بیان کرد: به این ترتیب اگر در این دوره رکود یک صنعتی با ۴۰ نفر نیرو تعطیل شود خسارت بسیاری به وجود آمده و برای رفع آن هم باید هزینه بسیاری کرد.

کلانتر با اشاره به اینکه حمایت و توجه به بخش خصوصی در سالهای اخیر افزایش یابد، خاطرنشان کرد: به همین دلیل بهتر است دولت به جای اینکه به دنبال ایجاد صنایع جدید باشد، سعی کند در ابتدا جلوی تعطیلی واحدهای فعال را بگیرد.

منبع: تسنیم

بخش نظردهی بسته شده است..