استان یزد جایگاه دوم کشور در بهره وری اقتصادی

به گزارش یزدی نیوزرئیس خانه صنعت و معدن یزد گفت: این استان با اشتغال ۴۹درصد جمعیت خود در بخش صنعت ، جایگاه دوم کشور را در بخش بهره وری اقتصادی بعد از تهران داراست.

علی اکبر کلانتر  در بیست و یکمین سالروز نکوداشت صنعت و معدن در مرکز اقبال یزد با ارائه گزارشی درباره استان گفت: یزد به دلیل کمبود آب به سمت تولید رفته است.
وی افزود: ۴۹درصد جمعیت استان در بخش صنعت فعال هستند و هر اشتغال صنعتی یک اشتغال جانبی ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه این استان بعد از تهران در بخش بهره وری صنعت بالاترین بهره وری کشور را دارد گفت: بخش صنعتی بالاترین بازگشت درآمد را در سطح دنیا و ایران دارد.
کلانتر افزوذ: در بخش صنایع کوچک که ۸۵تا ۹۰ درصد صنایع کشور و استان یزد را شامل می شود برای ایجاد هر شغل ۲میلیارد ریال هزینه می شود.
وی ادامه داد: به این ترتیب اگر بر اثر رکود یک بخش صنعتی مالیات را کاهش می دهند خدمت را بیشتر می کنند و سود بانکی را کاهش می دهند تا صنایع کوچک بازیابی شوند و فشار به آنها نیاید در حالی که در ایران فعالیت ها برعکس است و فشارها بر بخش تولید کنندگان و صنایع کوچک بیشتر می شود.
این مسئول با اشاره به اینکه حمایت از بخش خصوصی در سالهای اخیر و در دولت یازدهم افزایش یافته است، گفت: با این حال دولت سعی کند به جای ایجاد صنایع جدید ، مانع تعطیلی صنایع موجود شوند از سوی دیگر مانع فشار آوردن به بخش تولید استان شوند.

منبع: ایکنا

 

بخش نظردهی بسته شده است..