بعد از افشاء شبکه های اجتماعی:

یک مقام مسئول تاکید کرد: برخورد باعامل تنبیه نوجوان میبدی

به دنبال انتشار خبری در شبکه های اجتماعی یزد مبنی بر ضرب و جرح نوجوانی در یکی از مراکز شبه خانواده میبد، مدیرکل بهزیستی یزد با تکذیب بروز جراحت، بر برخورد قانونی با عامل تنبیه این نوجوان تاکید کرد.

به گزارش یزدی نیوزجلیل عفتی افزود: گزارشی از آسیب دیدگی یکی از نوجوانان مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست پسران بالای ۱۲ سال میبد که توسط جمعی از خیران و نیکوکاران آن شهرستان اداره می شود، به این اداره کل واصل شد.
به گفته وی کمیته شبه خانواده بهزیستی استان که مطابق با قانون به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری و نظارت بر این مراکز در سطح استان است برای بررسی و رسیدگی به موضوع به شهرستان میبد اعزام شد.
عفتی اضافه کرد: گزارش ارائه شده از سوی این کمیته بیانگر آن است که به دنبال مشاجره لفظی این نوجوان با مدیر مرکز، مدیر اقدام به تنبیه این نوجوان کرده که با وساطت مربی و سایر نوجوانان مرکز از ادامه آن جلوگیری شده و در بررسی پزشکی قانونی هم آثاری از ضرب و جرح مشاهده نشده است.
وی اظهار داشت: با توجه به مشی سازمان بهزیستی مبنی بر حرکت در چارچوب قانون و دفاع از حقوق کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و از آنجا که این اقدام خلاف ضوابط و آئین نامه های این مراکز است، بهزیستی استان ضمن برخورد قانونی با عوامل این حادثه، نگهداری از این نوجوان توسط اقوام نسبی که به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صلاحیت نگهداری از او را دارند، پیگیری می کند.
به گفته وی این گونه مسائل از چشم بازرسان سازمان بهزیستی دور نبوده و مطابق با مقررات و بدون هیچ گونه اغماضی رسیدگی می شود.
مراکز شبه خانواده بهزیستی در قالب موسسات خیریه غیردولتی به صورت هیات امنایی طبق قانون اقدام به پذیرش کودکان بی سرپرست و بد سرپرست می نمایند و زمینه نگهداری و پرورش آنان را فراهم می سازند.
در این مراکز کودکان به تفکیک جنسی و سنی از سه گروه سنی ۳ تا ۶ سال، ۷ الی ۱۲ سال و ۱۳ الی ۱۸ سال نگهداری می شوند و هیات امنای این مراکز عمدتا خیران و نیکوکاران هستند.

ایرنا

بخش نظردهی بسته شده است..