بگذارید روحانی، روحانی بماند

به گزارش یزدی نیوزگفت‌وگوی تلویزیونی حسن روحانی باعث شد تا داغ دل برخی اصلاح‌طلبان تازه شود. آنها بر این باور هستند که رییس جمهور بیش از اندازه مدارا می‌کند و دل به دل مخالفان می‌دهد. اصلاح طلبان از روحانی می‌خواهند افشا کند. از فسادهای دولت گذشته بگوید. از کارشکنی‌ها سخن به میان بیاورد. به قولی قدیمی‌ها سفره دلش را برای مردم باز کند.

آنها به روحانی می‌گویند که نترسد و حرف‌های خود را بزند و اجازه ندهد مخالفان عنان کار را دست بگیرند. این توصیه‌های اصلاح‌طلبان به روحانی قطعا از سر دلسوزی است. آنها می‌خواهند رییس دولت یازدهم، دولت دوازدهم را نیز در اختیار داشته باشد. این جریان دوست ندارد دوران محمود احمدی نژاد در کشور تکرار شود. به خاطر همین از روحانی می‌خواهند که حرف بزند و ناگفته‌ها را بگوید. در این میان اما گویی اصلاح طلبان دچار یک فراموشی کوچک شده‌اند. آنها اگر کمی به گذشته برگردند به یاد می‌آورند که روزی از "بگم،بگم‌ها" خسته بودند.

کافی است کمی به یاد بیاورند که در سال‌های نه چندان دور فردی در سخنرانی‌های خود از اسامی سخن می‌گفت که در جیب کاپشنش وجود دارد و منتظر اشاره‌ای است تا آنها را از جیب خارج و از مفسدان را به مردم بگوید. از کارشکنی مخالفان بگوید. یادتان نرفته است که در جریان مناظره با میرحسین موسوی، احمدی نژاد هاشمی رفسنجانی را مورد اتهام قرار داد که در همان اوایل این دولت آقای هاشمی پیغامی برای یکی از این پادشاهان حاشیه خلیج فارس فرستاد که شما نگران نباشید ظرف شش ماه این دولت ساقط می‌شود که بعداً افرادی رفتتند توضیح دادند و مسأله تا حدودی حل شد معنای این حرف به روشنی طراحی‌های گسترده علیه این دولت را می‌رساند در حالی که این دولت درخدمت مردم بود»

می‌بیند احمدی نژاد انگشت اشاره اتهام خود را به سوی مخالفانش می‌گرفت و آنها را متهم به کارشکنی می‌کرد. بگم، بگم هنوز نقل ادبیات مردم ایران است. وقتی می‌خواهند کسی را به جدی و یا شوخی تهدید به افشاگری کنند می‌گویند:"بگم،بگم."

در خرداد ۹۲ مردم به روحانی را دادند تا فضای تهمت و بگم، بگم به پایان برسد و به جای آن قانون در کشور حاکم شود.

نمی‌شود از بگم، بگم‌های احمدی نژاد خسته باشیم و از روحانی بخواهیم بگم، بگم‌ها را تکرار کند. روحانی باید روحانی بماند و اجازه بدهد قانون و مردم قاضی کارهای این دولت و گذشتگان باشند. باید رسم غلط افشاگری‌ها به پایان برسد.

بگذاریم رسم روحانی نهادینه شود و شیوه احمدی نژاد به تاریخ بپیوندد. ۸ سال مردم از دعواهای سیاسی خسته شده بودند بگذاریم رسم چهار سال روحانی برای سال‌ها ادامه پیدا کند. حتی اگر عمر دولت روحانی همین ۴ سال هم باشد، پایان سنت بگم بگم از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت روحانی است.

یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است و نمی‌شود روحانی کارهای کشور را به امان خدا رها کند آنهم در زمان مهم دوران پسا برجام و شروع کند به پاسخ دادن به این مکلا و آن روحانی.

در انتخابات خرداد ۹۲ رای به روحانی داده شد تا گفتمان احمدی نژاد تکرار نشود. پس کاری کنیم تا آن روزهای تلخ دوباره تکرار نشود.

عصر ایران

بخش نظردهی بسته شده است..