زنگ خطر برای ایران زمین!

میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی‌شود!

میراث جهانیِ بافت تاریخی یزد، در سال‌های گذشته، با وجود بحران‌ها و سیاست ایران‌هراسی غرب، هنوز در برنامۀسفر گردشگران خارجی جای دارد؛ اما در این میان هنوز متولیان گردشگری، به یک نکته توجه چندانی نکرده‌اند و آن نبودِ مدیریت همراستا با جهانی شدن این شهر جهانی است.

هر چند در این پنج سال اقدامات زیادی برای حفاظت از این عرصه توسط متولیان انجام شده، ولی هنوز هم تصاویر نازیبایی در این بخش از شهر یزد به چشم می‌آید به گونه‌ای که بسیاری از ساکنان این بافت پویا و زندۀ تاریخی نسبت به آن گلایه دارند و هنوز هم مهاجرت اهالی اصیل آن به دیگر مناطق شهر به دلیل کاستی‌های مدیریتی این منطقه به چشم می‌آید. بافت تاریخی یزد این روزها علاوه بر چالش‌هایی مانند نبود مدیریت گردشگری، وجود بناهای تاریخی مجهول‌المالک و کثیرالمالک و خطرات ناشی از آتش سوزی و رهاسازی فاضلاب، با معضل حفظ و نگهداری از بناهای تاریخی نیز مواجه است و بعضاً صحنه‌هایی نازیبا را مقابل چشمان بیننده به نمایش می‌گذارد.

بخش نظردهی بسته شده است..