رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد:

احتکار یا قاچاق دارو در یزد نداریم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: موردی از قاچاق و احتکار دارو در این مدت گزارش و مشاهده نشده است.

عمید الدین خطیبی با تاکید بر اینکه موردی از قاچاق و احتکار دارو در استان یزد نداشته ایم، اظهار داشت: : کشفیات صورت گرفته در این زمینه، مربوط به دستگاه های زیبایی است که به صورت قاچاق وارد استان شده است.

وی بیان کرد: در ماه های اخیر چندین مورد کشف دستگاه های زیبایی شامل لیزر و وسایل و مواد تزریق بوتاکس که به صورت قاچاق وارد استان شده بود، شناسایی و کشف شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: در حال حاضر کمبودی در داروخانه های استان برای تامین داروی بیماران وجود ندارد و کنترل و نظارت کافی هم بر روند توزیع و هم قیمت عرضه وجود دارد.

خطیبی گفت: امیدواریم با مدیریت درست بتوانیم جوابگوی نیاز دارویی بیماران به ویژه بیماران خاص استان باشیم و در تامین داروی آنها همچون حال حاضر، کمبودی حاصل نشود.

منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..