معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد:

اهمیت بخش پست در تحقق اقتصاد مقاومتی

معاون امور دولت، مجلس و استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نقش مهم پست در اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: پست با توسعه کسب و کارهای جدید نقش مهمی در ارتقای اقتصاد و اشتغال زایی کشور ایفا می نماید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پست استان یزد ، دکتر براری معاون امور دولت، مجلس و استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان که در اداره کل پست استان خوزستان برگزار شد از اهمیت نقش پست در اقتصاد مقاومتی سخن گفت.

دکتر براری با تقدیر از عملکرد پست استان خوزستان در توسعه کسب و کارهای جدید در صنعت پست با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اشتغال زایی در سطح استان گفت:ارتقای اقتصاد با توسعه کسب و کارهای جدید در پست صورت می گیرد که متناسب با آن توسعه اشتغال نیز انجام خواهد شد و خلق ثروت در همین راستا صورت می گیرد.

معاون امور دولت، مجلس و استان های وزارت، مدیریت جهادی همراه با تلاش در جهت تولید سرمایه  در پست را لازم دانست و افزود:ما باید  به جای جهش های افقی به دنبال پرش عمودی در اقتصاد پست باشیم و این با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ارتقای اقتصاد پست میسر می گردد.

وی تصریح کرد: انتظار ما از دیگر ادارات حوزه ICT این است که مانند پست استان خوزستان با اقدامات خود سهم ICT را در اقتصاد استان افزایش داده و بستر اشتغال را فراهم سازند.

 

بخش نظردهی بسته شده است..