نصب سنسور‌های ویدئویی برای رفع معضل ترافیک

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد: سنسور‌های ویدئویی با پردازش تصویر آخرین وضعیت ترافیک را درجهت‌های مختلف تشخیص و بسته به وضعیت ترافیک، زمان سبز را اختصاص می‌دهند.

به گزارش یزدی نیوز، دهقان افزود:خیلی وقتها سامانه هوشمند وجود دارد ولی رفتار هوشمندانه توسط چراغ‌های راهنمایی و رانندگی دیده نمی‌شودوحسگر‌ها وسنسور‌هایی که بعضا مشکل دارند نمیتوانند به درستی حجم ترافیک یا آمد و شد را تشخیص دهند.

وی افزود: مشکلاتی از قبیل ایجاد ترافیک و بروز حادثه از مهمترین کارکرد نامناسب چراغ ها‌ی راهنمایی و رانندگی است که با نصب سنسور ویدئویی می‌توان این مشکل را رفع کرد.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد گفت: یکی از ویژگی‌های سنسور‌های ویدیوئی این است که با پردازش تصویر آخرین وضعیت ترافیک را درجهت‌های مختلف تشخیص و بسته به وضعیت ترافیک، زمان سبز را اختصاص می‌دهند.

دهقان با اشاره به اینکه این سنسور‌ها تا دوماه دیگر نصب می‌شوند، افزود: همچنین این سنسور‌ها با فعالیت‌های عمرانی و هرگونه حفاری در سطح آسفالت دچار آسیب نمی‌شوند.

هوشمند سازی چراغ ها، کاهش بار ترافیک وسلامت عبور ومرور از مزایای این سنسور‌ها است.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..