پزشک یزدی نجات بخش جان یک بیمار شد

رئیس اداره فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی یزد از اهدای عضو پزشک یزدی به یک بیمار هموطن خبر داد.

به گزارش یزدی نیوزپورشمسی گفت: با رضایت خانواده مرحوم دکتر محمد رضا زارع، ۶۰ ساله اهل و ساکن یزد که به علت ایست قلبی دچار مرگ مغزی شده بود، اعضایش برای پیوند به بیماران نیازمند به عضو اهدا شد.

وی افزود: کبد این ایثارگر در بیمارستان شهید صدوقی به بیمار نیازمند پیوند شد.

رئیس اداره فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: با فداکاری خانواده این ایثارگر نوزدهمین اهدا عضو سال جاری در استان یزد به ثبت رسید.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..