بیمارستان قلب در مسیر بهره برداری مجدد

استاندار :با رایزنی‌های متعدد در نشست نهایی شرکاء و ذینفعان این طرح ،مشکلات حقوقی مرتفع شد و مجددا بیمارستان به مسیر خودبرمی گردد .

به گزارش یزدی نیوز، فاطمی درارتباط با خبر شبانگاهی شبکه یزد گفت: بیمارستان قلب یکی از طرح‌های بسیار بزرگ وارزشمند در حوزه سلامت استان یزد بود که بدلیل اختلاف بین شرکاء و ذینفعان کار ساخت آن یک دهه دچار توقف شده بود.

وی افزود: با جلسات متعددی که گذاشته شد وبا رایزنی‌های متعدد در نشست نهایی جمع بندی ، مشکلات حقوقی مرتفع شد و مجددا بیمارستان به مسیر خودبرمی گردد ودر اسرع وقت شروع این طرح را خواهیم داشت.

استاندار گفت:تکمیل بیمارستان برنامه زمانبندی دارد و علت توقف اختلاف شرکاء بوده و هرکدام نکات خود را داشتند که مسئله قضایی شده که مسیر قضایی مدتی طول می‌کشید که با داوری اصلی‌ترین عامل حل شد.

استاندار گفت:درمدت یکماه اخیر فرایند حقوقی دنبال و شکل می‌گیرد و دکترفروزان نیا در کوتاه‌ترین زمان طرح را به بهره برداری می‌رساند و دراستانداری هم مسیر را تسهیل می کنیم .

فاطمی با اشاره به اینکه تامین مالی طرح شکل گرفته گفت: اعتبار هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری این طرح است که بخش خصوصی وسرمایه گذار مشارکت می‌کنند.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..