آگهی مزایده عمومی | شرکت فولاد آلیاژی ایران |شماره های ۰۱/۱۴۰۱ – ۰۲/۱۴۰۱ – ۰۳/۱۴۰۱ – ۰۵/۱۴۰۱

آگهی مزایده عمومی شماره های ۰۱/۱۴۰۱ – ۰۲/۱۴۰۱ – ۰۳/۱۴۰۱ – ۰۵/۱۴۰۱

شرکت فولاد آلیاژی ایران درنظر دارد فروش ۴ گروه کالاهای ضایعاتی و مستعمل ( شامل باطری- بیگ بک – بشکه فلزی و پلاستیکی ۲۲۰ لیتری – متفرقه از قبیل لوازم بهداری، رستوران و اداری) را براساس شرایط مندرج در اسناد ، از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند جهت آگاهی از شرایط مزایده و دریافت اسناد به سایت این شرکت به آدرس‌  www.iasco.ir (قسمت خرید و تامین کنندگان، مناقصه‌ها- مزایده‌ها) مراجعه نمایند .

زمان بازدید: روزهای غیر تعطیل (شنبه تا چهارشنبه) از تاریخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۱ لغایت ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ از ساعت ۸ لغایت ۱۵ به آدرس: یزد- جاده کنار گذر یزد کرمان- نرسیده به پایانه باربری- کیلومتر ۲۴ جاده فولاد- شرکت فولاد آلیاژی ایران (با هماهنگی قبلی با آقای نیکخواه تلفن ۳۱۲۲۲۵۲۸-۰۳۵)

پیشنهادها می‌بایست تا ساعت ۱۲روز ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ به دبیر خانه محرمانه شرکت واقع در محل کارخانه تحویل گردد.

شرکت فولاد آلیاژی ایران مدیریت امور خرید

بخش نظردهی بسته شده است..