راهکارهای پیشگیری از پدیده گرد و خاک در استان یزد

دبیر کارگروه اضطرار استان یزد: اداره کل منابع طبیعی استان تدابیری نظیر ایجاد پوشش های گیاهی و پاشش مالچ های سازگار با طبیعت را برای کاهش پدیده گرد و خاک در نظر گرفته است.

پورملایی  اظهارداشت: خشکسالی و در واقع نبود پوشش گیاهی و از بین رفتن پوشش خاک سطحی و کاهش بارندگی هر کدام از این موارد به نوبه خود می‌تواند زمینه ساز بروز پدیده گردوخاک دراستان شود.راهکارهای پیشگیری از پدیده گرد و خاک در استان یزد

 

وی ادامه داد: باید تدابیر لازم برای کاهش و کنترل کانون های بحرانی و فوق بحرانی انجام شود تا شاهد کاهش بروز این پدیده در هنگام وزش باد های شدید باشیم.

 

دبیر کارگروه اضطرار استان یزد افزود: اداره کل منابع طبیعی استان تدابیری نظیر ایجاد پوشش های گیاهی و پاشش مالچ های سازگار با طبیعت را برای کاهش این پدیده در نظر گرفته است.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..