پایان بلاتکلیفی ۲۵ ساله‌ی طرح توسعه باغ جهانی دولت آباد یزد

استاندار یزد تاکید کرد: مطالعات مربوط به طرح توسعه باغ دولت آباد ظرف مدت یک ماه و با رعایت ضوابط بالادستی و پیوست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به تصویب برسد.

«مهران فاطمی» در نشست بررسی سند راهبردی توسعه باغ دولت آباد که با حضور جمعی از مسئولین استانی در محل این باغ جهانی برگزار شد، عنوان کرد: جلسات هر حوزه باید دارای خروجی‌های عملیاتی باشد تا با صرف وقت و انجام پیگیری های لازم به نتیجه رسیده و نتایج آن در میدان عمل ملموس و قابل مشاهده باشد.

وی در ادامه با اشاره به معطل ماندن ۲۵ ساله برخی از موضوعات مربوط به باغ دولت آباد یزد، خاطرنشان کرد: کلیه مطالعات انجام شده جهت توسعه باغ دولت آباد باید ظرف مدت یک ماه بررسی و پیوست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن لحاظ و مدل عملیاتی آن تعیین و تصویب شود.

استاندار با بیان اینکه طرح توسعه باغ دولت آباد باید فاز بندی و در مرحله اجرا قرار گیرد، تصریح کرد: فاز یک طرح توسعه این باغ با رعایت ضوابط بالادستی و پیوست ها و مبتنی بر نظرات تولیت موقوفه دولت آباد جمع بندی و برای اجرای آن برنامه زمانبندی تهیه شود.

فاطمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت تغییر شیوه آبیاری درختان این مجموعه تاریخی، تاکید کرد: مطالعات مربوط به اجرای سیستم آبیاری قطره ای ظرف مدت یک ماه انجام و عملیات اجرایی آن آغاز شود.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..