تعرفه آب افزایش یافت

معاون خدمات مشترکین و درآمد آب و فاضلاب استان: افزایش تعرفه آب به صورت کشوری است و در قبض‌های این ماه محاسبه می‌شود.

به گزارش یزدی نیوز هیات وزیران در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال ۱۴۰۰ تعرفه آب را در سال ۱۴۰۱ ابلاغ کرد.

هدف از افزایش تعرفه آب، جلوگیری از مصرف بی رویه و حفظ منابع آبی موجود اعلام شده است.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آب و فاضلاب استان با اشاره به اینکه ۸۵ درصد از مشترکین آب و فاضلاب استان خانگی هستند، گفت: ۶۵ درصد از مشترکین خانگی زیر الگوی مصرف قرار دارد یعنی مصرفی بین صفر تا ۱۵ مترمکعب در ماه و به عبارت دیگر ۵۰۰ لیتر در هر روز.

جعفری با تأکید بر اینکه تعرفه آب این مشترکین افزایشی نخواهد داشت، افزود:، اما تعرفه آب مشترکین خانگی که بیش از الگوی مصرف دارند، افزای قیمت با ضریب‌های پلکانی از ۳۰ تا ۶۰ درصد محاسبه می‌شود.

وی ادامه داد: اقیم و جغرافیای هر استان در تعیین تعرفه آب در نظر گرفته شده و افزایش نیز به صورت کشوری است و در قبض‌های این ماه محاسبه می‌شود.

جعفری اظهار داشت: مشترکینی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و بین صفر تا پنج مترمکعب در هر ماه مصرف می‌کنند، آب بهای آنان رایگان است و قبضی برایشان صادر نمی‌شود.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آب و فاضلاب استان با اشاره به در پیش بودن روز‌های گرم سال و کمبود منابع آبی بر لزوم صرفه جویی تأکید کرد و از روستاییان خواست آب موجود را برای شرب و بهداشت استفاده کرده و از ذخیره سازی آب بپرهیزند.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..