رئیس کمیسیون شهر هوشمند یزد:

تمام دستگاه‌های یزد موظف به تشکیل کارگروه توسعه مدیریت هستند

رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش های شورای شهر یزد گفت: تمام دستگاه های اجرایی یزد موظف به تشکیل کارگروه توسعه مدیریت هستند.

به گزارش یزدی نیوز، مجید تجملیان  در جلسه کمیسیون شهر هوشمند اظهار داشت: کارگروه توسعه مدیریت و کمیته های زیرمجموعه آن در صورتی که درست به وظایف خود عمل کنند به بهبود و پیشروی عملیات اجرایی در دستگاه های مربوطه کمک خواهند کرد.

وی بیان کرد: کارگروه توسعه مدیریت یکی از کارگروه هایی است که مصوب هیئت وزیران است و تمامی دستگاه های اجرایی موظف به تشکیل این کارگروه هستند.

تجملیان عنوان کرد: این کارگروه شامل کمیته های مختلفی در ذیل خود است و ظاهراً شهرداری یزد تا دو سال پیش این کارگروه را به طور جدی تشکیل نداده بود.

عضو شورای شهر یزد افزود: در کمیته اصلاح و بهبود روش های مالی شهرداری یزد با توجه به اینکه کمیته های این کارگروه پیگیری امور اجرایی را بر عهده دارند، طی جلساتی مقرر شد که برنامه چهار ساله کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌ها بر اساس تفکیک موضوعی به کمیته های مختلف کارگروه توسعه مدیریت شهرداری واگذار شود و هر کمیته متولی اجرای فعالیت‌های مرتبط با موضوع خود و گزارش آن به کمیسیون شورا باشد.

تجملیان گفت: در حال حاضر برخی کارگروه های دیگر نیز در مجموعه شهرداری فعالیت دارند که موضوع و فعالیت آنها قابل ادغام در کارگروه توسعه مدیریت است بر این اساس با هدف نظم بخشی بیشتر به امور و جلوگیری از موازی کاری در مجموعه شهرداری، ادغام تدریجی آنها در دستور کار قرار دارد.

منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..