نماینده زرتشتیان:

تحقق اقتصاد دانش‌بنیان ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است/لزوم اعتمادسازی سرمایه گذاران

نماینده زرتشتیان در مجلس دهم معتقد است :علمی کردن اقتصاد کشور منجر به اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای مشارکت در امور اقتصادی می شود.

به گزارش یزدی نیوزاسفندیار اختیاری در گفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت رسیدگی به موضوعات اقتصادی را از اهم برنامه های مجلس دهم عنوان کرد و گفت: بدیهی است برای توسعه کشور باید اقتصاد دانش بنیان در اولویت قرار گیرد و راهکارهای رسیدن به اهداف آن اندیشیده شود.

منتخب زرتشتیان در مجلس دهم شورای اسلامی،ستون اصلی اقتصاد مقاومتی را تحقق اقتصاد دانش بنیان دانست و بیان داشت: در این راستا لازم است تکنولوژی و علم به داخل کشور بیاید و بومی شود تا بتوانیم منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی نیز شویم.

وی در ادامه با تأکید براینکه در مرحله نخست باید موجب اعتمادسازی سرمایه گذار داخلی برای امر سرمایه گذاری را فراهم کنیم، تأکید کرد:علمی کردن اقتصاد و صنعت کشور باعث می شود سرمایه گذاران اطمینان بیشتری برای ورود و مشارکت در پروژه های اقتصادی،عمرانی،صنعتی و غیره داشته باشند.

منتخب زرتشتیان درمجلس دهم شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد:زمینه مراودات علمی و اقتصادی با کشورهای مختلف به خصوص بعد از تصویب برجام فراهم شده که از این فرصت باید به نفع پیشرفت و توسعه کشور استفاده کرد.

بخش نظردهی بسته شده است..