خاموشی چاه‌های کشاورزی؛ تیشه به ریشه زحمت ۴۰ ساله پسته‌کاران

خاموشی چاه‌های کشاورزی در بسیاری از مناطق استان یزد، کشاورزان را متضرر کرده و بیش از همه پسته‌زارهایی که برای آنها بیش از ۴۰ سال زحمت کشیده شده، در آستانه نابودی قرار گرفته‌اند.

شهرستان مهریز یکی از قطب‌های مهم تولید پسته در استان یزد به شمار می‌رود و کشت این محصول حدود ۴۰ سال است در روستاهای آن رواج یافته اما اکنون بعد از ۴۰ سال باغداران به دلیل خاموشی زمستانه چاه‌های کشاورزی، ناچارند درختان خشک پسته را به ذغال تبدیل کنند.

بخش نظردهی بسته شده است..